Nyheter

21.6.2018 - Vägarbeten 2018
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering har tagit fram en digital karta i vilken pågående väg- och broentreprenader längs landskapets vägar framgår. Avsikten med kartan är att informera...
Läs mer om Vägarbeten 2018 ›
5.6.2018 - Trafikstörning vid Färjsundsbron på landsväg nr 2
Den 12 juni 2018 inleds renoveringsarbete på Färjsundsbron. Arbetet kommer att orsaka begränsad framkomlighet vid och över Färjsundsbron. Ett av körfälten kommer att vara avstängt från...
Läs mer om Trafikstörning vid Färjsundsbron på landsväg nr 2 ›
31.5.2018 - Flygavtal överförs till annan operatör
Avtalet om flygtrafik mellan Mariehamn och Arlanda överförs till ny part. Landskapsregeringen har idag beslutat samtycka till att det befintliga avtalet för flygtrafik Mariehamn-Arlanda överförs på...
Läs mer om Flygavtal överförs till annan operatör ›
31.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 31 maj 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
24.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 24/5 2018 att på Finbo samfällighets anhållan dra in farledsavsnittet med farledsdjup på -1,5 m från punkt X=6692039.292, Y=1421386.349 (KKS-1) via punkt X=6692769...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
23.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelbana längs del av bygdeväg nr 224, sektion 0 – 170, i Prestgården by, Jomala kommun, fastställs...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
23.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att utställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs del av landsväg nr 220, sektion 0 – 250, i Ingby by, Jomala kommun. Vägplanen ställs ut...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
7.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning Degerö - norra Gripö i Föglö kommun
Ålands landskapsregering beslöt den 24 januari att fastställa vägplan för nybyggnad av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0 - 1250,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Degerö - norra Gripö i Föglö kommun ›
17.4.2018 - Ändrade tider för inspektion av broar 23-24 april 2018
OBS! Tiderna för broinspektionerna i Brändö har ändrats; Djurholmssundsbron kommer att inspekteras kl. 16-17 och Långholmsströmsbron kl.17-18. Inspektion av ett antal broar kommer att medföra...
Läs mer om Ändrade tider för inspektion av broar 23-24 april 2018 ›
4.4.2018 - Hammarlandsvägen, sträckan Möckelörondellen - Gottby vägskäl, är avstängd för all genomfartstrafik lördag 7.4 - söndag 8.4.2018
På grund av trumbyten kommer en del av landsväg nr 1, Hammarlandsvägen, rondellen i Möckelö – Gottby vägskäl, att stängas av helt för all form av genomfartstrafik lördag 7.4.2018 kl. 08.00, arbetet...
Läs mer om Hammarlandsvägen, sträckan Möckelörondellen - Gottby vägskäl, är avstängd för all genomfartstrafik lördag 7.4 - söndag 8.4.2018 ›

Sidor