Nyheter

9.12.2015 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering fastställde 3 december 2015 vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, sektion 3900-6650, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
25.11.2015 - Flygtrafiken till Stockholm upphandlad
Landskapsregeringen har i dag fattat beslut om att anta ett anbud för flygtrafiken på rutten mellan Mariehamn och Stockholm. Flygbolaget Nextjet Ab:s anbud har accepterats för tiden 1.3.2016 till 29....
Läs mer om Flygtrafiken till Stockholm upphandlad ›
25.11.2015 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 19 november 2015 att utställa vägplan för nybyggande av del av landsväg nr 670 för väg jämte bro mellan Töftö och Gersholm i Töftö och Vargata byar i Vårdö kommun...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
18.11.2015 - Landskapsregeringen vann igen i marknadsdomstolen
Marknadsdomstolen har fattat beslut om att förkasta de två besvären mot beslutet att anta OÜ Nordic Jetlines anbud för drift av södra linjen.
Läs mer om Landskapsregeringen vann igen i marknadsdomstolen ›
18.11.2015 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 12 november 2015 att utställa vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg längs med Godbyvägens västra sida från stadsgränsen mot Mariehamn till Jomala...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
24.9.2015 - Dispens för längre fordonskombinationer
På torsdag den 24 september startar landskapsregeringen tillsammans med Transmar Ab och Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab ett projekt med längre fordonskombinationer. Transmar Ab ges...
Läs mer om Dispens för längre fordonskombinationer ›
9.9.2015 - Trafikinformation
 Vikt- och hastighetsbegränsningar på Vårdöbron
Läs mer om Trafikinformation ›
4.9.2015 - Elförbindelsen med Sverige på ministernivå
På fredagen möttes Ålands infrastrukturminister Veronica Thörnroos och Sveriges energiminister Ibrahim Baylan för att diskutera hur man bäst kan ha ömsesidig nytta av elförbindelsen mellan Finland...
Läs mer om Elförbindelsen med Sverige på ministernivå ›
4.9.2015 - Oljeskyddsmöte
I samband med att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland reviderar sin samarbetsplan för fartygsoljeskador besökte en arbetsgrupp Åland. På mötet diskuterades bl.a....
Läs mer om Oljeskyddsmöte ›
26.6.2015 - Landskapsregeringen upphandlar ny färja till skärgårdstrafiken
Landskapsregeringen har fattat beslut om att upphandla en ny färja för skärgårdstrafiken. Beslutet fastställer projektplanen och utser biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen Niklas...
Läs mer om Landskapsregeringen upphandlar ny färja till skärgårdstrafiken ›

Sidor