Nyheter

3.7.2019 - Nordiskt energiministermöte
De nordiska energiministrarna beslöt vid sitt möte i Reykjavik 28.6.2019 att anta elmarknadsvisionen och att ytterligare stärka samarbetet för ett koldioxidneutralt Norden. Det nordiska...
Läs mer om Nordiskt energiministermöte ›
3.7.2019 - Nordiskt närings-och regionalministermöte
De nordiska näringsministrarna vill stödja nya innovationer inom hälsosektorn genom att underlätta för olika aktörer inom branschen att få tillgång till hälsodata på tvärs i Norden. Ministrarna vill...
Läs mer om Nordiskt närings-och regionalministermöte ›
28.6.2019 - Slutraterna utbetalda
Slutraterna (15%) för miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insater på naturbeten och...
Läs mer om Slutraterna utbetalda ›
22.5.2019 - Flygbilder efter Alfrida
På landskapsregeringens kartportal finns nu infraröda flygbilder efter stormen Alfrida. Flygningen utfördes av lantmäteriverket den 17-18 april 2019 och omfattar hela Åland exklusive Kökar.
Läs mer om Flygbilder efter Alfrida ›
10.5.2019 - Jordbruksbyrån informerar
”Jordbruksbyrån informerar” nr 3, 2019 innehåller information inför årets stödansökan samt info om subventionerad jordbruksrådgivning för ekonomi- och miljösatsningar. Hela jordbruksbyrån informerar...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›
10.5.2019 - Ekologiska gröngödslingsvallar
I villkoren för ekologiska gröngödslingsvall står det att under åtagandeperioden får gröngödslingsvall odlas på samma skifte under högst två år. Väljer stödmottagaren att förlänga avtalet efter fem...
Läs mer om Ekologiska gröngödslingsvallar ›
30.4.2019 - Stödinformation 2019.
Aktuell information inför årets stödansökningar. Samma innehåll vid båda infotillfällena Tisdag 7 maj kl 12.00 – 16.00 Torsdag 23 maj  kl 18.30 – 21.30 Lagtingets auditorium är platsen för båda...
Läs mer om Stödinformation 2019. ›
30.4.2019 - Stödansökan 2019
Det är nu möjligt att ansöka om årets jordbruksstöd, både elektroniskt och till pappers. Alla som har åtaganden i kraft och som sökte om stöd 2018 kommer senast under vecka 19 att få hem ett...
Läs mer om Stödansökan 2019 ›
29.4.2019 - Sjöfartens Dag 9 maj 2019 på Alandica
Välkommen att ta del av seminarier med maritim inriktning! Program se bilagor.
Läs mer om Sjöfartens Dag 9 maj 2019 på Alandica ›
25.4.2019 - Ansökan om importstöd för foder
Ansökan om understöd vid import av foder till produktionsdjur på grund av torka 2018 som hämtats utanför Ålands gränser Den totala summan som är budgeterats för ändamålet är 100.000 €. Det högsta...
Läs mer om Ansökan om importstöd för foder ›

Sidor