Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

16.4.2020 - Förfrågan riktad till sociokantutbildade enligt den äldre läroplanen

Ålands gymnasium och Ålands landskapsregering kartlägger om det finns sociokanter med examen enligt tidigare läroplan (före år 2014) som skulle vara intresserade av att komplettera sin examen och bli...
Läs mer om Förfrågan riktad till sociokantutbildade enligt den äldre läroplanen ›

15.4.2020 - Undervisning och utbildning i landskapets skolor under undantagstillståndet

Finlands regering har 16.3.2020 i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronaviruset. Enligt Finlands regeringsbeslut ska skolornas,...
Läs mer om Undervisning och utbildning i landskapets skolor under undantagstillståndet ›

12.3.2020 - Uppdaterad information kring COVID 19

Utbildningsstyrelsen i Finland har uppdaterat sin information kring coronaviruset och uppmanar skolorna att ha beredskap för undantagssituationer. Utbildnings- och kulturavdelningen uppmanar skolorna...
Läs mer om Uppdaterad information kring COVID 19 ›

27.1.2020 - Den nya läroplanen för grundskolan på remiss

Läroplanen för grundskolan genomgår för tillfället en stor revidering. Resultatet av revideringsprocessen är en helt ny läroplan för Åland. Förslaget på delar av den nya läroplanen har nu kommit till...
Läs mer om Den nya läroplanen för grundskolan på remiss ›

17.10.2019 - Nysatsning på åländsk sjöfartsutbildning

Ålands landskapsregering bildar Alandica Shipping Academy där landskapets tre sjöfartsutbildningar gör gemensam sak för att skapa tydligare marknadsföring och kundanpassade utbildningar.
Läs mer om Nysatsning på åländsk sjöfartsutbildning ›

15.1.2018 - Intressekartläggning inför barnträdgårdslärarutbildning

Landskapsregeringens utbildningsbyrå kartlägger nu intresset för den planerade barnträdgårdslärarutbildningen på Åland. Utbildningen är ett engångstillfälle med målet att stärka...
Läs mer om Intressekartläggning inför barnträdgårdslärarutbildning ›

7.11.2017 - Framtida nordiskt utbildningssamarbete på agendan

Framtida utbildningssamarbete och toppforskning var temat när de nordiska utbildningsministrarna möttes i Köpenhamn i går. Nordiska ministerrådet tillsatte på initiativ av det norska ordförandeskapet...
Läs mer om Framtida nordiskt utbildningssamarbete på agendan ›

10.8.2017 - Ny rektor för Högskolan på Åland

Landskapsregeringen beslöt idag att utse Jonas Waller till ny rektor för Högskolan på Åland. Minister Tony Asumaa beslöt idag på föredragning av avdelningschef Rainer Juslin på förslag av styrelsen...
Läs mer om Ny rektor för Högskolan på Åland ›

20.6.2017 - Ett steg nått i revideringen av grundskolelagen

Sakkunniggruppernas arbete gällande revideringen av grundskolelagen är nu slutfört. Här kan ni läsa samtliga sakkunniggruppers slutrapporter i ett dokument.  I sammanställningen, under rubriken...
Läs mer om Ett steg nått i revideringen av grundskolelagen ›

4.5.2017 - Utbildning för att minska extremism och utanförskap

Under torsdagen möttes de nordiska utbildningsministrarna i Oslo. På mötet utbyttes erfarenheter och idéer om utbildningens roll och möjligheter i samband med den ökade polariseringen, extremismen ...
Läs mer om Utbildning för att minska extremism och utanförskap ›

Sidor