Tre bilder av infrastrukturminister Christian Wikström.

Infrastrukturminister Christian Wikström

Infrastrukturminister med ansvar för infrastrukturfrågor.