CV Christian Wikström

Curriculum Vitae

Född

10.02.1987

Hemort

Mariehamn

Utbildning

Filosofie kandidatexamen med huvudområde psykologi

Företagsekonomi. 60 högskolepoäng

Lärarprogrammet 120 högskolepoäng

Övriga fristående kurser 75 högskolepoäng

Yrke

Partisekreterare

Parti

Obunden Samling på Åland r.f.

Politiska uppdrag

Medlem av Ålands landskapsregering 2019 – Infrastrukturminister med ansvar för infrastrukturfrågor

Ersättare i stadsstyrelsen Mariehamn 2019 -

Familj

Sambo Alexandra Gamba