Katrin Sjögren porträtt

Lantråd Katrin Sjögren

Lantrådet leder Ålands landskapsregering och ansvarar för övergripande självstyrelsepolitiska frågor, jämställdhets- och personalpolitiska frågor samt lagberedningen.

Publicerad 25.11.2015
Uppdaterad 12.2.2016