Mats Perämaa porträtt

Minister Mats Perämaa

Mats Perämaa ansvarar för finansfrågor och sjöfartsfrågor.

Publicerad 25.11.2015
Uppdaterad 14.12.2015