Nina Fellman porträtt

Minister Nina Fellman

Nina Fellman ansvarar för kansli-, kommun-, integrations- och bostadsfrågor. Kansliministern är också Nordisk samarbetsminister och ansvarar för nordiska- och EU-frågor.

Publicerad 25.11.2015
Uppdaterad 14.12.2015