Wille Valve porträtt

Minister Wille Valve

Wille Valve ansvarar för social- och hälsovårdsfrågor, samt för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

Publicerad 25.11.2015
Uppdaterad 13.1.2016