Två bilder av näringsminister Fredrik Karlström.

Näringsminister Fredrik Karlström

Näringsminister med ansvar för näringsavdelningen förutom sjöfartsfrågorna.

Digitaliseringsfrågor.