Tre bilder av social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson

Social- och hälsovårdsminister med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

Nordisk samarbetsminister