CV Annette Holmberg-Jansson

Curriculum Vitae

Född

1969

Hemort

Jomala

Utbildning

Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje Sverige

Ålands hotell- och restaurangskola, hotell och konferenslinjen

Ålands hotell- och restaurangskola, sommelierutbildning

Naturmedicinska fackskolan, 4 år

Sverige Hälsan, Stressterapeut, 1år

Yrke

Restaurangchef, egen företagare inom restaurangbranschen sedan 1992

Parti

Moderat samling för Åland (MSÅ)

Politiska uppdrag

Medlem i Ålands landskapsregering 2019 – Social- och hälsovårdsminister med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM), Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Nordisk samarbetsminister

Medlem i kommunfullmäktige i Jomala 2019 -

Ordförande Moderat Samling för Åland 2016 -

Ordförande i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård 2015 - 2019

Medlem av Ålands lagting 2013 - 2019

Familj

Make: Dennis Jansson, två söner; Albin och Alfons