Två bilder av vicelantrådet Harry Jansson.

Vicelantråd, kansliminister Harry Jansson

Kansliminister med ansvar över regeringskansliet, förutom integrations- och jämställdhetsfrågor.

Ansvarar för övergripande självstyrelsepolitiska frågor.