Ändring av bedömningsskalan i läroplansgrunderna inom den grundläggande yrkesutbildningen

Ändring av bedömningsskalan i läroplansgrunderna inom den grundläggande yrkesutbildningen. 

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 1.10.2018
Uppdaterad 1.10.2018