Dimensionering av antalet studieplatser till ungdoms- och vuxenutbildningen ht 2019 med underlag för planering inför 2020-2021

Dimensionering av antalet nybörjarplatser på Åland ht 2019 till Ålands Lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola med underlag för planering inför 2020-2021.

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 1.10.2018
Uppdaterad 1.10.2018