IT-strategi 2018 - 2020 för undervisningssektorn på Åland

IT-strategi 2018 - 2020 för undervisningssektorn på Åland fastställes 30.1.2018.

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 6.4.2018
Uppdaterad 6.4.2018