Läroplan i allmänna ämnen för den grundläggande yrkesutbildningen

Landskapsregeringen fastställer också läroplan i allmänna ämnen inom den grundläggande yrkesutbildningen.

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 6.4.2018
Uppdaterad 6.4.2018