Läroplansgrunder för den allmänbildande utbildningen och grundläggande yrkesutbildningen

Ålands landskapsregering beslöt att fastställa revideringar i ”Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen” att gälla från 1.8. 2021 och tills vidare.

Revideringarna gäller i huvudsak inom den allmänbildande gymnasieutbildning för studerande som inleder sina studier hösten 2021. Revideringar har även gjorts inom den grundläggande yrkesutbildningen gällande den högskoleförberedande utbildningshelheten, Huth.

För studerande som inlett sina studier inom den allmänbildande gymnasieutbildningen före 1.8. 2021 gäller tidigare bestämmelser.

Dokument: