Läroplansgrunder för den yrkesinriktade specialundervisningen

Landskapsregeringen fastställer också särskilda läroplansgrunder för den yrkesinriktade specialundervisningen.

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 6.4.2018
Uppdaterad 6.4.2018