Tvärvillkorsguide, mars 2019 (pdf)

Tvärvillkoren är en uppsättning krav som måste följas som villkor för de flesta jordbruksstöd. Guiden uppdateras kontinuerligt.

Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiden om tvärvillkor och checklistan för tvärvillkor.

Ämne: 
Näringsliv och företagande
Publicerad 16.3.2018
Uppdaterad 28.3.2019