Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tystnadsplikt och samtycke inom barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård samt socialvård

Ålands landskapsregering har tagit fram en informationsfolder gällande tystnadsplikt och samtycke. Foldern är framtagen av landskapsregeringens hälso- och sjukvårdbyrå i samarbete med socialvårdsbyrån och utbildningsbyrån.

Syftet med foldern är att sprida kunskap om hur tystnadsplikt fungerar och hur man som förälder kan påverka samarbetet mellan verksamheter när ett barn får stöd och hjälp från flera håll. Avsikten är att underlätta samarbete mellan barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård och socialvård så att barn och ungdomar får rätt insatser i rätt tid. Foldern innehåller blanketter som föräldrar kan använda både för att ge och för att återta samtycke till att yrkespersoner delar information och samarbetar.

Foldern är ett resultat av en kartläggning om samverkan, samarbete och samordning kring elevers och studerandes hälsa och inlärning som gjordes år 2015. Kartläggningen lyfte fram tio områden som är viktiga att arbeta med för att nå en ökad samverkan mellan verksamheter i landskapet. Att ta fram en informationsfolder om förutsättningarna för samarbete mellan verksamheter och om hur man som förälder kan bidra till samarbetet var ett av utvecklingsområdena.

Publicerad 3.3.2016 kl. 09:21
Uppdaterad 11.6.2019 kl. 10:24