Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet över lotteriverksamhet i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (1966:10) om lotterier (lotterilagen).

Vid sidan av tillsynsuppgifterna ska Lotteriinspektionen även följa den allmänna utvecklingen inom de verksamhetsområden som regleras av lotterilagen, informera och ge anvisningar och råd gällande verksamhet som regleras av lotterilagen och relaterade författningar, samt arbeta preventivt genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom dessa områden. Lotteriinspektionen utfärdar även förordnanden i enlighet med vad som följer av lagstiftningen på området.

Lotteriinspektionens webbplats

Publicerad 29.8.2017 kl. 09:57
Uppdaterad 3.10.2018 kl. 13:08