Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Upphandling vid landskapsregeringen

Landskapsförvaltningen köper in varor, tjänster och byggentreprenader för ungefär 70 miljoner euro per år. Upphandlingen är idag decentraliserad. Det innebär att olika förvaltningsenheter gör egna upphandlingar och beställningar, förvaltar avtal och har leverantörskontakter.

Enligt landskapslagen om offentlig upphandling tillämpas den finländska lagen om offentlig upphandling vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Landskapsregeringen har egna anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde. Dessa anvisningar gäller för landskapsregeringen och alla underställda myndigheter utom Ålands hälso- och sjukvård. Dessutom finns en handbok som är vägledande för landskapsförvaltningens samtliga upphandlingar. Handboken beskiver också hur upphandling går till inom förvaltningen.

Lagstiftning

Publicerad 18.5.2015 kl. 10:51
Uppdaterad 17.8.2022 kl. 14:49