Forskning och utvärdering

Forskning på Åland

På Åland bedrivs en tillämpad forskning inom Högskolan på Åland. Forskningen i högskolan bedrivs i enlighet med Strategi för utvecklingen av den tillämpade forskningen i högskolan på Åland, se bilaga. Det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet i högskolan är i första hand nyttorelaterat och har sin utgångspunkt i landskapets arbets- och näringsliv.

Forskning bedrivs även inom andra organisationer t.ex. inom Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), Ålands fredsinstitut samt kulturbyrån vid Ålands landskapsregering.

Läs om forskning på högskolans webbplats

Läs om ÅSUB:s verksamhet på deras webbplats

Läs om Ålands fredsinstitus forskning på deras webbplats

Utvärdering av utbildningsresultat

När det gäller utvärdering av utbildningsresultat vid grundskolor och skolor på gymnasienivå deltar Åland vanligen med nationella och internationella forskningsinstitut bl.a. THL (Institutet för hälsa och välfärd) och OECD:s program för PISA eller olika enskilda forskningsinsatser inom ett universitet.

Nedan listas de senaste uppdragen som gjorts i förhållande till undervisningssektorn på Åland

Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 20.9.2019