Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stöd i skolan - folder

Ålands landskapsregering har tagit fram en folder för dig som har barn i grundskolan. I foldern presenteras de möjligheter som finns för elever som är behov av stöd och hur skolorna arbetar för att erbjuda rätt stöd i rätt tid. Du hittar foldern här invid under Bilagor.

Publicerad 4.2.2019 kl. 14:18
Uppdaterad 4.2.2019 kl. 14:33