Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skolornas arbetstider

I skolorna på Åland inleds läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli.

Grundskolan

Enligt grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland ska elevernas skolarbete under ett läsår uppgå till minst 188 arbetsdagar. De år då självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller på annan dag är lördag eller söndag ska dessa dagar frånräknas det totala antalet arbetsdagar.

Eleverna inleder läsåret i augusti och slutar senast den 8 juni. Datum för skolårets början och slut samt lovdagar bestäms av landskapsregeringen. Se bilagor.

Ålands gymnasium

Enligt landskapslagen om gymnasieutbildningen(2001:13) är det styrelsen för Ålands gymnasium som besluter om läsårets arbetstider för skolornas studerande.

Läs aktuellt beslut om Ålands lyceums och Ålands yrkesgymnasiums arbetstider

Högskolan på Åland

Högskolans läsår är uppdelat i terminer på det sätt som högskolans ledningsgrupp bestämmer. I början av juli publiceras schemat för kommande läsår.

Läs om schema på högskolans webbplats

Ålands folkhögskola

Folkhögskolans arbetstider bestäms på det sätt som är beskrivet i skolans reglemente.

Läsårets arbetstider på folkhögskolans webbplats

Ålands musikinstitut

Direktionen fastställer läsårets arbetstider för de studerande. Läsåret omfattar 38 arbetsveckor och undervisningen ska pågå minst 35 arbetsveckor. Sammanlagt högst tre arbetsveckor kan användas för kurs- och årsexamina, inträdesprövning och planering av undervisningen. Institutet kan ha en särskild sommartermin.

Information om läsåret på musikinstitutets webbplats

Publicerad 8.5.2015 kl. 10:26
Uppdaterad 13.4.2021 kl. 14:31