Lagstiftning

De olika skolformerna inom landskapet Åland styrs av separata lagar och förordningar.

Grundskoleutbildningen

 • Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland
 • Grundskoleförordning (1995:95) för landskapet Åland

Gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen

 • Landskapslag (2011:13) och landskapsförordning (2011:75) om gymnasieutbildning
 • Republikens president förordning (2006:68) om studentexamen i landskapet Åland
 • Landskapsförordning (1997:60) om studiesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland
 • Landskapslag (1998:59) och landskapsförordning (2011:06) om läroavtalsutbildning
 • Landskapslag (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning
 • Landskapslag (2011:120) om erkännande av yrkeskvalifikationer
 • Landskapslag (2008:85) och landskapsförordning (2008:87) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
 • Republikens president förordning (2005:37) om yrkesutbildning inom social- och hälsovård i landskapet Åland

Högskoleutbildningen

 • Landskapslag (2002:81) och landskapsförordning (2002:87) om Högskolan på Åland
 • Republikens presidents förordning (2005:36) om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland
 • Republikens presidents förordning (2005: 61) om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland

Annan utbildning

 • Landskapslag (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum

Fri bildning

 • Landskapslag (1999:53) om Ålands folkhögskola
 • Landskapslag (1995:80) om Ålands musikinstitut
 • Landskapslag (1993:75) och landskapsförordning (1994:82) om medborgarinstitut
 • Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag till studieförbund
Publicerad 7.5.2015
Uppdaterad 21.3.2016