Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbildning och kurser

Alla sexåringar i landskapet erbjuds förundervisning. Syftet med förundervisningen är att stödja barnens allsidiga utveckling och beredskap för fortsatt lärande i skolan. Förundervisningen ingår i barnomsorgens verksamhet.

Grundskolan omfattar årskurserna 1-9. Grundskolan ger en allmänbildande grundutbildning som omfattar både fostran och undervisning. Målet med grundskolans utbildning är att stödja elevernas tillväxt som människor och samhällsmedlemmar. Efter grundskolan erbjuds gymnasieutbildning inom Ålands gymnasium. Utbildningen ordnas dels som allmänbildande gymnasieutbildning vid Ålands lyceum och dels som grundläggande yrkesutbildning vid Ålands yrkesgymnasium.

Vid Högskolan på Åland erbjuds examensinriktad högskoleutbildning i form av utbildningsprogram, öppna högskolekurser och fortbildning. Inom högskolan bedrivs även tillämpad forskning- och utvecklingsverksamhet som tjänar undervisningen och det åländska samhället. Högskolan samordnar också alla enheter som bedriver sjöfartsutbildning inom landskapet inom Ålands sjöfartsakademi.

Till det åländska utbildningssystemet hör även den fria bildningsverksamheten. Hit hör bl.a. Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut och bildningsförbunden. I landskapet finns också en omfattande kursverksamhet. Här hittar du information om t.ex. kurser vid Ålands sjösäkerhetscentrum och Öppna högskolan samt om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

Publicerad 7.5.2015 kl. 12:24
Uppdaterad 21.5.2015 kl. 10:04