Förundervisning

Förundervisningen ingår på Åland i barnomsorgens daghemsverksamhet och erbjuds alla sexåringar.

Syftet med förundervisningen är att stödja barns allsidiga utveckling och beredskap för fortsatt lärande i skolan.  Förundervisningen kan integreras i den dagliga barnomsorgsverksamheten eller ges i en separat grupp som består av endast ”förundervisningsbarn”. Målen för förundervisningen finns i Grunderna för förundervisningen, se bilaga.

 

Publicerad 7.5.2015
Uppdaterad 27.12.2016