Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvecklingsarbete

Utbildningsbyrån sköter den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna på Åland som ankommer på landskapsregeringen. Byrån utvecklar verksamheten inom sitt ansvarsområde genom att bl.a. utarbeta centrala mål- och styrdokument, utfärda anvisningar och stöda lärarnas kompetensutveckling.

Aktuella projekt inom utbildningsbyrån är:

  • Studieadministrativa system – målet är att uppnå samordnade studieadministrativa system samt upphandla nytt antagningssystem.
  • Pedagogiskt IT-stöd – målet är att stöda de åländska lärarnas digitala kompetensutveckling.
  • Syftet med projektet " Vägledning på Åland" är att skapa ett system som möjliggör likvärdig tillgång till en fungerande vägledning som stöder det livslånga lärandet och som inte är kopplad till ålder, utbildnings- och arbetsplats eller övrig livssituation. Projektet pågår 2017-2018. Projektledare är Yana Jahrén.
  • Utbildningsbyrån deltar i ett av Nordiska rådet initierat projekt "0-24 tvärsektoriellt samarbete för utsatta barn och unga". Projektet pågår 2017-2019. Projektledare är Annette Rumander. 
Publicerad 8.5.2015 kl. 10:34
Uppdaterad 5.6.2019 kl. 14:51