Utvecklingsarbete

Utbildningsbyrån sköter den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna på Åland som ankommer på landskapsregeringen. Byrån utvecklar verksamheten inom sitt ansvarsområde genom att bl.a. utarbeta centrala mål- och styrdokument, utfärda anvisningar och stöda lärarnas kompetensutveckling.

Aktuella projekt inom utbildningsbyrån är:

  • Studieadministrativa system – målet är att uppnå samordnade studieadministrativa system samt upphandla nytt antagningssystem.
  • Pedagogiskt IT-stöd – målet är att stöda de åländska lärarnas digitala kompetensutveckling.
  • Syftet med projektet " Vägledning på Åland" är att skapa ett system som möjliggör likvärdig tillgång till en fungerande vägledning som stöder det livslånga lärandet och som inte är kopplad till ålder, utbildnings- och arbetsplats eller övrig livssituation. Projektet pågår 2017-2018. Projektledare är Yana Jahrén.
  • Utbildningsbyrån deltar i ett av Nordiska rådet initierat projekt "0-24 tvärsektoriellt samarbete för utsatta barn och unga". Projektet pågår 2017-2019. Projektledare är Annette Rumander. 
Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 5.6.2019