Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvecklingsarbete

Utbildningsbyrån sköter den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna på Åland som ankommer på landskapsregeringen. Byrån utvecklar verksamheten inom sitt ansvarsområde genom att bl.a. utarbeta centrala mål- och styrdokument, utfärda anvisningar och stöda lärarnas kompetensutveckling.

Aktuella projekt inom utbildningsbyrån är:

  • Projektet Vägledning på Åland fortsätter från augusti 2019 i en försöksverksamhet under tre år med namnet Visa vägen. under försöksperioden kommer en policy tas fram och en praxis prövas för karriärvägledning i samverkan; en policy som beskriver gemensamma framtida strategiska riktlinjer och en praxis för hur en åländsk karriärvägledning för vuxna kan verkställas för att möta dagens behov och framtidens förväntningar och krav. Verksamheten öppnade en servicepunkt i augusti 2019 på Storagatan 8 i Mariehamn. Visa vägens verksamhetsledare är Viktoria Olsson och projektledare är Yana Jahrén. 
    Läs mer om verksamheten på Visa vägens webbplats.
  • Digitala lärmiljöer är ett program som syftar till att skapa en likvärdig undervisning med fjärr- och distansarbete. Syftet är att utveckla undervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stöda kunskapsutvecklingen. Programmets huvudman är Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) i Sverige och Åland representeras av Högskolan på Åland, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola samt Mariehamnd medborgarinstitut. Styrgruppsmedlem och processledare är Carola Eklund. 
Publicerad 8.5.2015 kl. 10:34
Uppdaterad 18.12.2020 kl. 14:59