Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vattenutbyggnad Östergeta - Höckböle

Projekt

Projektnamn: Vattenutbyggnad Östergeta - Höckböle
Ärendenummer: Gräv 2022/1
Tillståndsförfarande som gäller byggandet: -
Beräknat startdatum: 28.02.2022 
Projektets uppskattade varaktighet: 4 månader

Lokalisering

Kommun: Geta
By: Östergeta och Höckböle

Sträckning

Startpunkt: Pumphus Östergeta (ca Getavägen 1921)
Slutpunkt: Korsningen Gröndalsvägen (ca Getavägen 1711)

Infrastrukturens typ och användning

Vattennät, hushållsvattennät, avloppsvattennät och avloppsnät för dagvatten.

Tekniska uppgifter

Förläggning av vattenledning. Delvis samförläggning med avlopp och el. Markförhållande berg och morän. Sprängning längs stor del av sträckan förväntas.

Kontakt

Sökande: Ålands Vatten Ab
Kontaktperson: Andreas Nyberg, Vattenverksvägen 34, 22150 Jomala, tfn 018-328627, andreas.nyberg@vatten.ax

Publicerad 23.2.2022 kl. 14:49
Uppdaterad 28.2.2022 kl. 12:32