EU:s funktionshindersstrategi

Huvudmålsättningen för EU:s funktionshindersstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 28.3.2017