Barnombudsman

Barnombudsmannen har i uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen och påverka besluten kring allt det som rör barn och ungdomars liv på Åland. Diskrimineringsombudsmannen på Åland (DO) fungerar även som barnombudsman (BO).

Kontakt

Barnombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou

Telefon: +358 18 25565 Obs! Telefontid, se nedan.
E-post: do@doaland.ax

Barnombudsmannen är säkrast anträffbar per telefon.
Torsdag - fredag kl. 9:00 – 12:00

Besök bör alltid bokas!

Postadress:
Ålands ombudsmannamyndighet
Barnombudsmannen
Elverksgatan 10, kv iTiden
AX-22100 MARIEHAMN

Här kan du också få hjälp

Det finns en broschyr med information om vart du kan vända dig om du är orolig för missbruk eller våld i din närhet. Den heter Vision nolltolerans och du hittar den som bilaga.

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 1.6.2015