Skogslagstiftning

Skogsbruket omfattas dels av egen lagstiftning och dels av annan lagstiftning som påverkar bedrivandet av skogsbruk, till exempel natur-, miljö- och fornminnesvård. En ny lagstiftning om stöd för hållbart skogsbruk trädde i kraft den 1 juli 2015. Lagstiftningen finner ni på startsidan under fliken Ålands lagstiftning - Ålands författningssamling.

  • Landskapslag (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk
  • Landskapsförordning (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk
  • Landskapslag (1998:83) om skogsvård
  • Landskapsförordning (1998:86) om skogsvård
  • Landskapslag (2001:51) om Ålands skogsvårdsförening
  • Landskapsförordning (2001:63) om Ålands skogsvårdsförening
  • Landskapslag (2003:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial

Läs EU:s timmerförordning på webbplatsen EUR-Lex (pdf)

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 24.8.2015