Tillstånd för transporter och åtgärder inom vägområde

För fordon eller fordonskombinationer som är registrerade i EU- eller EES-stat gäller samma restriktioner på Åland som i övriga Finland. På sidan om specialtransporter hittar du länkar till information om vilka regler som gäller.

Ålands landskapsregering är väghållare för allmänna vägar. Det innebär att vi har ansvar för driften av och underhållet på vägarna. Allmänna vägar är landsvägar och bygdevägar. Om du har planer på att göra någon typ av åtgärd längs sådana vägar, t.ex. att gräva eller sätta upp en skylt, behöver du ett tillstånd från oss som väghållningsmyndighet.

Om du vill ansluta en väg till någon av landskapsregeringens vägar behöver du ansöka om ett anslutningstillstånd. Grundprincipen är att alla fastigheter har rätt till en anslutning. För att få bygga närmare än 20 meter från landsväg eller 12 meter från bygdeväg behöver du ansöka om dispens.

För att förenkla beskrivning av plats för åtgärd rekommenderas Lantmäteriverkets karttjänst. Med hjälp av funktionen Lägg ut en egen anteckning på kartan markeras enkelt platsen för åtgärd och kartan kan sedan skrivas ut och även sparas digitalt från utskriftsbilden som öppnas i ett nytt fönster.

Lantmäteriverkets karttjänst på webben

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 29.5.2017