Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 18.6.2018 10:40

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för när delgivning anses ha skett:  25.6.2018 

Publicerad 18.6.2018 10:32

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för när delgivning anses ha skett: 25.6.2018

Publicerad 15.6.2018 13:30

Härmed utbjuds att inkomma med anbud gällande dockning med tillhörande arbeten av m/s Knipan. Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag.

Publicerad 14.6.2018 10:17 | Uppdaterad 14.6.2018 10:21

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 8.6.2018 10:12

Meddelande om delgivning för lediganslående av ordinarie tjänst som specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå.

Publicerad 8.6.2018 09:50

Meddelande om offentlig delgivning för lediganslående av vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten

Publicerad 31.5.2018 16:15

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 31.5.2018 08:00

Meddelande om offentlig delgivning

Anbud begärs in på leverans av krossgrus till vägunderhållets egen verksamhet.

Publicerad 30.5.2018 16:20

Meddelande om offentlig delgivning

Anhållan från Finbo samfällighet att dra in farledsavsnitt.

Sidor

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018