Flygbild av trafik i rondell

Infrastruktur och kommunikationer

Det åländska fastlandet är inte större än att du förflyttar dig från ena sidan ön till den andra på endast 50 kilometer. Med hjälp av båtar, broar och vägbankar kommer du enkelt från fasta Åland ut till de sex skärgårdskommunerna och deras många öar. Landskapet har en kollektivtrafik som täcker in både fasta Åland och skärgården. På Ålandstrafiken får du information om bussar och båtar, och där kan du också köpa biljetter och boka plats på färjorna.

På Åland finns sammanlagt drygt 1 200 kilometer väg som ägs av Ålands landskapsregering. Linfärjor är en förlängning av vägarna och binder ihop Åland på sex olika rutter. Längs fyra huvudlinjer och tre mindre linjer går det frigående färjor. Landskapsregeringen sköter drift och underhåll av bland annat vägar, broar, hamnar och färjor. Vi sköter även om planering, projektering och upphandling när det finns behov av till exempel nya vägar och broar eller personal till färjorna.

Bostäder, byggande och samhällsplanering

Ålands landskapsregering erbjuder ekonomiskt stöd för olika åtgärder som är relaterade till byggande. Om du planerar att köpa en bostad eller bygga hyreshus kan du till exempel ansöka om räntestöd och landskapsborgen. Landskapsregeringen stöder också klimatvänliga installationer som solfångarsystem och små vindkraftverk samt bidrar till vissa reparationer av bostaden som gör att du som pensionär kan bo hemma längre.

Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Vi ansvarar över den allmänna tillsynen av planläggning i landskapet samt för lagar och bestämmelser inom byggsektorn.

Trafiksäkerhet och behörigheter inom transportsektorn

Ålands landskapsregering arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet. Vi informerar bland annat om alkohol och trafik, däck och hur du gör om du kommer till en plats där det hänt en trafikolycka. Barnens skolväg är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet och skolvägen blir tryggare med skolpoliser och vandrande skolbuss.

Du som vill bedriva yrkesmässig trafik med lastbil, buss eller taxi på Åland behöver ha ett trafiktillstånd från landskapsregeringen. För varje trafiktillstånd ska det finnas en trafikansvarig som bland annat uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande. För att köra taxi krävs också ett yrkeskörtillstånd.

Nyheter inom Infrastruktur och kommunikationer

22.2.2017 - Fastighetsskötare vid landskapets fastighetsverk (Lediga jobb)
Landskapets fastighetsverk lediganslår en tjänst som fastighetsskötare med huvudsaklig placering vid Självstyrelsegården i Mariehamn. Landskapets fastighetsverk Vår verksamhet omfattar landskapets...
Läs mer om Fastighetsskötare vid landskapets fastighetsverk ›
16.2.2017 - Taxitillstånd
Ett trafiktillstånd i Kökar lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 8.3.2017...
Läs mer om Taxitillstånd ›
15.2.2017 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 9 februari 2017 att fastställa vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Emkarby-Tingsbacka, sektion 6650-9100, inklusive ombyggnad av anslutningar samt...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
15.2.2017 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 9 februari 2017 att fastställa vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Tingsbacka-Gölby, sektion 9100–11100, inklusive ombyggnad av anslutningar samt...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
9.2.2017 - Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats (Trafikinformation)
Entreprenaden omfattar byggande av en ny bro och tillhörande vägbyggnad samt rivning av den befintliga bron. Den nya bron tas i bruk hösten 2018 och hela projektet beräknas vara färdigt våren 2019....
Läs mer om Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015