Flygbild av trafik i rondell

Infrastruktur och kommunikationer

Det åländska fastlandet är inte större än att du förflyttar dig från ena sidan ön till den andra på endast 50 kilometer. Med hjälp av båtar, broar och vägbankar kommer du enkelt från fasta Åland ut till de sex skärgårdskommunerna och deras många öar. Landskapet har en kollektivtrafik som täcker in både fasta Åland och skärgården. På Ålandstrafiken får du information om bussar och båtar, och där kan du också köpa biljetter och boka plats på färjorna.

På Åland finns sammanlagt drygt 1 200 kilometer väg som ägs av Ålands landskapsregering. Linfärjor är en förlängning av vägarna och binder ihop Åland på sex olika rutter. Längs fyra huvudlinjer och tre mindre linjer går det frigående färjor. Landskapsregeringen sköter drift och underhåll av bland annat vägar, broar, hamnar och färjor. Vi sköter även om planering, projektering och upphandling när det finns behov av till exempel nya vägar och broar eller personal till färjorna.

Bostäder, byggande och samhällsplanering

Ålands landskapsregering erbjuder ekonomiskt stöd för olika åtgärder som är relaterade till byggande. Om du planerar att köpa en bostad eller bygga hyreshus kan du till exempel ansöka om räntestöd och landskapsborgen. Landskapsregeringen stöder också klimatvänliga installationer som solfångarsystem och små vindkraftverk samt bidrar till vissa reparationer av bostaden som gör att du som pensionär kan bo hemma längre.

Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Vi ansvarar över den allmänna tillsynen av planläggning i landskapet samt för lagar och bestämmelser inom byggsektorn.

Trafiksäkerhet och behörigheter inom transportsektorn

Ålands landskapsregering arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet. Vi informerar bland annat om alkohol och trafik, däck och hur du gör om du kommer till en plats där det hänt en trafikolycka. Barnens skolväg är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet och skolvägen blir tryggare med skolpoliser och vandrande skolbuss.

Du som vill bedriva yrkesmässig trafik med lastbil, buss eller taxi på Åland behöver ha ett trafiktillstånd från landskapsregeringen. För varje trafiktillstånd ska det finnas en trafikansvarig som bland annat uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande. För att köra taxi krävs också ett yrkeskörtillstånd.

Nyheter inom Infrastruktur och kommunikationer

25.4.2017 - Kontrollant i Vårdöbroprojektet till 31.12.2018, vid infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som Kontrollant till den 31 december 2018 med möjlig förlängning för entreprenaden en ny Vårdöbro och rivning av den gamla bron, vid...
Läs mer om Kontrollant i Vårdöbroprojektet till 31.12.2018, vid infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå ›
20.4.2017 - Förslag på energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030
Den som har synpunkter på den föreslagna strategin får lämna in dem skriftligen till Ålands landskapsregering senast den 4 maj 2017. Ålands landskapsregering PB 1060 AX-22111 Mariehamn  eller e-post ...
Läs mer om Förslag på energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 ›
19.4.2017 - Bilbesiktningstekniker tillfällig tjänst (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som bilbesiktningstekniker 100 % vid Motorfordonsbyrån för 4 månader från och med 1.6.2017 eller enligt överenskommelse. Motorfordonsbyrån...
Läs mer om Bilbesiktningstekniker tillfällig tjänst ›
7.4.2017 - Trafikstörning på Föglölinjen fortgår till och med 11 april 2017 (Pressmeddelande)
Dockningen av m/s Skarven drar ut på tiden p.g.a. varvsarbeten så att m/s Knipan ersätter m/s Skarven på Föglölinjen till och med tisdagen den 11 april. Från onsdagen den 12 april klockan 06:30 från...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen fortgår till och med 11 april 2017 ›
24.3.2017 - Trafikstörning på Föglölinjen fortgår åtminstone till 11 april (Pressmeddelande)
Dockningen av m/s Skarven drar ut på tiden p.g.a. varvsarbeten så att m/s Knipan ersätter m/s Skarven på Föglölinjen i alla fall till och med tisdag 11 april sent på kvällen. Imorgon 6 april...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen fortgår åtminstone till 11 april ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 1.6.2015