Attityd och trafik

Attityd- och trafikkursen är obligatorisk för de personer som har körkort med prövotid och gör sig skyldiga till ett icke alkoholrelaterat trafikbrott som leder till att körkortet omhändertas.

För att bli godkänd i kursen och få ett kursintyg krävs att man deltar i samtliga fyra lektioner.

Kursanmälan görs till Ålands landskapsregerings trafiksäkerhetskonsulent.

Kursavgift 80,00 € betalas innan kursen påbörjas.

Vid kurstillfället ska man kunna identifiera sig.

Efter godkänd kurs finns intyget hos Ålands polismyndighet.

Motorfordonsbyrån kontaktas för ny förarexamen.

Lagstiftning:

  • Körkortslag (2015:88) för Åland 48 § 4 mom.
  • Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning 18 - 19 §§

 

Publicerad 15.9.2016
Uppdaterad 2.1.2017