Klientavgiftslagen

Den 1.1.2023 trädde landskapslag om klientavgifter inom socialvården (ÅFS 2022:91) i kraft. Från och med 1.1.2024 träder vissa ändringar i lagen i kraft, genom landskapslag om ändring av landskapslagen om klientavgifter inom socialvården (ÅFS 2023/122). Den aktuella lagstiftningen hittar du på landskapsregeringens webbsida Ålands författningssamling

Under "Bilagor" här intill hittar du information som landskapsregeringen gett om lagen och ändringarna i lagen.

Landskapsregeringen har även publicerat en utbildningsfilm om lagen. Observera att utbildningsfilmen inte berör de ändringar som träder i kraft 1.1.2024. 

Filmen nås via nedanstående Youtubelänk;
Youtubefilm om klientavgiftslagen

Om du har en fråga om bestämmelserna i klientavgiftslagen som inte besvaras av det stödmaterial som landskapsregeringen publicerat kan du rikta din fråga till ansvarig kontaktperson för klientavgiftslagen. Kontaktuppgifterna hittar du här intill.