Klientavgiftslagen

Den 1.1.2023 träder landskapslag om klientavgifter inom socialvården (ÅFS 2022:91) i kraft. Den aktuella lagstiftningen hittar du på landskapsregeringens webbsida Ålands författningssamling

Under "Bilagor" här intill hittar du information som landskapsregeringen gett om lagen.

Landskapsregeringen har även publicerat en utbildningsfilm om lagen. Filmen nås via nedanstående Youtubelänk;
Youtubefilm om klientavgiftslagen

Om du har en fråga om bestämmelserna i den nya klientavgiftslagen som inte besvaras av det stödmaterial som landskapsregeringen publicerat kan du rikta din fråga till ansvarig kontaktperson för klientavgiftslagen. Kontaktuppgifterna hittar du här intill.