Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

22.1.2018 - Projektkoordinator Coast4us vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för Central Baltic-projektet Coast4us vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå. Social- och miljöavdelningen och...
Läs mer om Projektkoordinator Coast4us vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›
22.1.2018 - Projektkoordinator Seabased Measures vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för Central Baltic-projektet Seabased Measures vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå. Social- och...
Läs mer om Projektkoordinator Seabased Measures vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›
22.1.2018 - Projektkoordinator Pan Baltic Scope vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för Pan Baltic Scope vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå. Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån Social-...
Läs mer om Projektkoordinator Pan Baltic Scope vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›
22.1.2018 - Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång
Landskapsregeringen genomför under året en luftkvalitetsmätning som mäter partikelhalterna i luften i Mariehamn. Resultaten finns tillgängliga på nätet i realtid.
Läs mer om Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång ›
4.1.2018 - Miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå. Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån Social- och miljöavdelningens...
Läs mer om Miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›
Publicerad 15.3.2016
Uppdaterad 15.3.2016