Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

9.12.2016 - Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan (Pressmeddelande)
Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade den 9.12.2016 ännu ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Orsaken är att prover tagna på en död havsörn i Finström visat på fågelinfluensa, s.k...
Läs mer om Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan ›
9.12.2016 - Ännu ett restriktionsbeslut om fågelinfluensa - täcker stora delar av Åland (Pressmeddelande)
Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade tidigare idag den 9.12.2016 ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Senare samma dag den 9.12.2016 kom ytterligare ett beslut om restriktionszon...
Läs mer om Ännu ett restriktionsbeslut om fågelinfluensa - täcker stora delar av Åland ›
2.12.2016 - Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan
Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade den 30.11.2016 ännu ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Orsaken är att prover tagna på de döda fåglarna på Lilla holmen i Mariehamn visat på...
Läs mer om Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan ›
28.11.2016 - Restriktionszoner inrättas för att hindra spridning av fågelinfluensan (Pressmeddelande)
Med anledning av att fågelinfluensa, s.k. högpatogen aviär influensa, har påträffats på Åland har livsmedelssäkerhetsverket Evira beslutat att inrätta en restriktionszon för de områden som omgärdar...
Läs mer om Restriktionszoner inrättas för att hindra spridning av fågelinfluensan ›
28.11.2016 - Fåglar ska hållas inomhus från 1 december (Pressmeddelande)
Fågelinfluensa, eller s.k. högpatogen aviär influensa, som har påträffats på Åland är en djursjukdom som lätt sprider sig. Därför förlänger nu jord- och skogsbruksministeriet tiden som fjäderfä ska...
Läs mer om Fåglar ska hållas inomhus från 1 december ›
Publicerad 15.3.2016
Uppdaterad 15.3.2016