Guding och åda på vattnet

Miljö och natur

Åland har en speciell natur med stora kontraster. I landskapet ryms allt från skogar, lövängar och hagar till ytterskärgårdens karga kobbar. Tack vare allemansrätten får du röra dig fritt och njuta av allt det vackra både i skogen och på vattnet. Det är däremot bra att känna till att allemansrätten på Åland skiljer sig lite jämfört med i Sverige och i övriga Finland.

Naturskydd

Genom ett aktivt naturvårdsarbete kan vi bevara landskapet för framtida generationer. Landskapsregeringen har ansvar för att se till att inga arter av växter och djur eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Det gör vi bland annat genom olika typer av naturskyddsområden, som till exempel naturreservat och Natura 2000 områden samt genom fridlysning av olika arter.

Jakt, fiske och viltvård

På landskapsregeringen har vi hand om övergripande frågor inom jakt, viltvård och fiskevård. Vi ansvarar till exempel för förvaltningen av viltstammarna, beslut om skyddsjakt och för att bevilja jaktkort. Vi följer också med beståndet av ekonomiskt viktiga fiskarter och erbjuder information om till exempel hur du som vattenägare kan bidra till fiskevården.

Djurskydd

Ålands landskapsregering har ett övergripande ansvar när det gäller utvecklingen av djurskyddslagstiftningen samt bekämpande av smittosamma djursjukdomar.

Avfallshantering

Avfallshanteringen är ett viktigt område, inte minst med tanke på människor, djur och natur. Den övergripande målsättningen i landskapet är att ta tillvara den resurs som avfallet utgör. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten, och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten.

Vattenvård och övervakning

På landskapsregeringen har vi ett övergripande ansvar för att övervaka och vårda vatten i ett långsiktigt, hållbart perspektiv. I det arbetet ingår genomförandet av olika vattenrelaterade EU-direktiv som till exempel vattendirektivet.

Nyheter inom Miljö och natur

29.9.2016 - Informationsmöte om mätningar och odlingsuppföljningar vid Möckelbybäcken och Svartbäcken
Jordbrukare vid Möckelbybäcken och Svartbäcken inbjudes till informationsmöte på Alandica fredagen den 11 november kl. 11-15:00 om uppföljning på jordbruksmark. Vi bjuder på lunch och kaffe+kaka. Mer...
Läs mer om Informationsmöte om mätningar och odlingsuppföljningar vid Möckelbybäcken och Svartbäcken ›
25.5.2016 - Reglering av fisket efter gös och gädda
Fastställande av regleringsåtgärder för gösbestånden på Åland för perioden 2016 - 2018
Läs mer om Reglering av fisket efter gös och gädda ›
28.4.2016 - De nordiska länderna eniga om uppföljningen av klimatmötet (Pressmeddelande)
Vicelantråd Camilla Gunell deltog igår i ett möte med de nordiska miljö- och klimatministrarna i Borgå. I mötet bekräftade ministrarna sitt engagemang i Parisavtalet.  Ministrarna enades även om en...
Läs mer om De nordiska länderna eniga om uppföljningen av klimatmötet ›
15.4.2016 - Offentlig delgivning (Landskapets fastighetsverk)
Landskapets fastighetsverk har den 14 april 2016 beslutat meddela till kännedom att jakträtten på nedanstående av landskapet tillhöriga områden, med stöd av 6 § jaktlagen för landskapet Åland (1985:...
Läs mer om Offentlig delgivning (Landskapets fastighetsverk) ›
9.12.2015 - Åländskt deltagande i klimatkonferens (Pressmeddelande)
Sedan i måndags den 7 december har vicelantrådet och närings och miljöminister Camilla Gunell och byråchef Inkeri Ahonen deltagit i den stora klimatkonferensen i Paris. I klimatkonferensen deltar...
Läs mer om Åländskt deltagande i klimatkonferens ›
Publicerad 15.3.2016
Uppdaterad 15.3.2016