Jakttillstånd

Viss jakt får endast bedrivas med särskilt tillstånd från landskapsregeringen. Här finner du nödvändiga blanketter eller dokument som kan behövas för dessa tillstånd.

Skyddsjakten på gråsäl 2016

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på gråsäl för perioden 15.4.2016-31.1.2017. Nytt för i år är att det inte längre krävs personliga tillstånd för att deltaga i jakten utan den får utföras på eget initiativ, Jägaren skall inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns fortfarande en kvot på 450 gråsälar som får fällas, av denna orsak skall samtliga fällda sälar redovisas. För ytterligare information om skyddsjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på gråsäl 2016).

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda sälar:

Digitalt formulär för rapportering, Skyddsjakt på gråsäl

Fällda sälar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där sälen fälldes samt storlek och kön på sälen. 

Skyddsjakten på storskarv 2016

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på storskarv för perioden 20.5.2016-31.1.2017. Varje jägare måste ha ett personlig tillstånd för skyddsjakt på storskarv. Som tidigare år är det en begränsad skyddsjakt under tiden 20.5-31.7.2016 från den 1.8.2016 börjar den mera allmänna skyddsjakten. För att var säker på att få tillståndet före 1 augusti bör man ha sökt före den 4e juli då vi har begränsad sevice pga semester under juli månad.

 

För ytterligare information om skyddsjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på storskarv 2016).

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda sälar:

Digitalt formulär för rapportering, Skyddsjakt på storskarv

Fällda storskarvar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där skarven/skarvarna fälldes samt antal. 

Vårjakten på ejder 2016

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för vårjakt på hane av ejder för perioden 1.5.2016-20.5.2016. För ytterligare information om vårjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på ejder 2016)

Från måndagen den 11 april kommer ansökan att kunna göras elektroniskt:

Elektronisk ansökan om vårjakt på ejder 

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 2.2.2017