Jakttillstånd

Viss jakt får endast bedrivas med särskilt tillstånd från landskapsregeringen. Här finner du nödvändiga blanketter eller dokument som kan behövas för dessa tillstånd.

Vårjakten på ejder 2017

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för vårjakt på hane av ejder för perioden 1.5.2017-14.5.2017. För ytterligare information om vårjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på ejder 2017)

Skyddsjakten på gråsäl 2017

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på gråsäl för perioden 15.4.2017-31.1.2018. Liksom ifjol krävs det inte längre personliga tillstånd för att deltaga i jakten utan den får utföras på eget initiativ, Jägaren skall inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns fortfarande en kvot på 450 gråsälar som får fällas, av denna orsak skall samtliga fällda sälar redovisas. För ytterligare information om skyddsjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på gråsäl 2017).

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda sälar, se blankettrutan.

Fällda sälar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där sälen fälldes samt storlek och kön på sälen. 

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 23.5.2017