Foder

Registrering som foderföretagare

Foderföretagare måste i regel vara registrerade hos landskapsregeringen.

Primärproduktion av foder är exempelvis odling av foderspannmål för försäljning eller överlåtelse utan ersättning samt utfodring av gårdens livsmedelsproducerande djur. Till primärproduktion hör också transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen. Även transport av primärprodukter från produktionsplatsen till exempelvis till en foderfabrik eller ett lager utanför gården räknas till primärproduktion.

Tillblandning av foder endast för den egna gårdens behov utan att använda tillsatser eller förblandningar med tillsatser är också primärproduktion. Likaså användning av foder. Ensileringsmedel är tillsatser som kan användas inom primärproduktion av foder.

Om man blandar till eller tillverkar foder för försäljning ska man anmäla sig som företag som handlar med fodermedel. Lageranläggningar, transportföretag för foder, parti- och detaljhandlare är också företag inom foderbranschen och ska anmäla sig som företag som handlar med fodermedel.

Förteckningen över aktörer inom primärproduktion av foder enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 finns som bilaga.

Förteckningen över aktörer inom fodersektorn enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 finns också som bilaga.

Blanketter

Blanketter för att anmäla sig som primärproducent av foder eller registrerat företag som handlar med fodermedel finns under rubriken Blanketter här intill.

Lagstiftning

På Åland gäller Landskapslag 2010:83 om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen samt Landskapsförordning 2013:38 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om foder.

Den finländska foderlagen och författningarna gäller som blankettlagar på Åland med de undantag som finns i landskapslagstiftningen. Register över godkända fodertillsatser finns på Europeiska komminsionens webbplats. Direkta länkar till aktuell lagstiftning hittar du nedan:

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 15.2.2018