Ombudsmän

Barn-, diskrimininerings-, klient- och patientombudsmännen hittar du i myndigheten Ålands ombudsmannamyndighet. Myndigheten är belägen i kvarteret iTiden, Elverksgatan 10, i Mariehamn.

Ålands ombudsmannamyndighets hemsida (webbplats)

 

 

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 16.6.2017