Ombudsmän

Barn-, diskrimininerings-, klient- och patientombudsmannen hittar du i myndigheten Ålands ombudsmannamyndighet. Myndigheten är belägen i kvarteret iTiden, Elverksgatan 10, i Mariehamn.

Ålands ombudsmannamyndighets hemsida (webbplats)

Barnombudsman

Barnombudsmannen har i uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen och påverka besluten kring allt det som rör barn och ungdomars liv på Åland. Diskrimineringsombudsmannen på Åland (DO) fungerar även som barnombudsman (BO).

Kontaktuppgifter: Barnombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou

Telefon: +358 18 25565 Obs! Telefontid, se nedan.
E-post: do@doaland.ax

Barnombudsmannen är säkrast anträffbar per telefon.
Torsdag - fredag kl. 09:00 – 12:00.

Besök bör alltid bokas!

Postadress:
Ålands ombudsmannamyndighet
Barnombudsmannen
Elverksgatan 10, kv iTiden
AX-22100 MARIEHAMN

Klientombudsman

Klientombudsmannen har hand om ärenden som rör klienters ställning och rättigheter. Om du är missnöjd med något som gäller den socialvård du fått, kontakta i första hand ansvarig inom socialvården. Om detta inte fungerar finns klientombudsmannen som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör socialvården.

Kontaktuppgifter: Klientombudsman Marina Karlsson

Telefon: +358 18 25267 Obs! Telefontid, se nedan.
E-post: klientombudsman@ombudsman.ax

Klientombudsmannen är säkrast anträffbar per telefon.
Måndag - fredag kl. 09:00 – 11:00

Besök bör alltid bokas!

Postadress:
Ålands ombudsmannamyndighet
Klientombudsmannen
Elverksgatan 10, kv iTiden
AX-22100 MARIEHAMN

Patientombudsman

Patientombudmannen har hand om ärenden som rör patienters ställning och rättigheter. Om du är missnöjd med något som gäller den hälso- och sjukvård du fått, kontakta i första hand ansvarig vårdgivare inom hälso- och sjukvården. Om detta inte fungerar finns patientombudsmannen som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter: Patientombudsman Marina Karlsson

Telefon: +358 18 25267 Obs! Telefontid, se nedan.
E-post patientombudsman@ombudsman.ax

Patientombudsmannen är säkrast anträffbar per telefon.
Måndag - fredag kl. 09:00 – 11:00.

Besök bör alltid bokas!

Postadress:
Ålands ombudsmannamyndighet
Patientombudsmannen
Elverksgatan 10, kv iTiden
AX-22100 MARIEHAMN

Diskrimineringsombudsman

Diskrimineringsombudsmannen arbetar för att främja jämlikhet inom offentlig sektor, att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning motverkas och förhindras. DO tar emot och utreder anmälningar om diskriminering från enskilda personer.

Kontaktuppgifter: Diskrimineringsombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou

Telefon: +358 18 25565 Obs! Telefontid, se nedan.
E-post: do@doaland.ax

Diskrimineringsombudsmannen är säkrast anträffbar per telefon.
Torsdag - fredag kl. 09:00 – 12:00

Besök bör alltid bokas!

Postadress:
Ålands ombudsmannamyndighet
Diskrimineringsombudsmannen
Elverksgatan 10, kv iTiden
AX-22100 MARIEHAMN

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 7.12.2016