Verksamhetsplanen finns som bilaga. Kontaktperson: Avdelningschef Linnéa Johansson, telefon: +358 (0)18 25270