Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

16.2.2018 - EU-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår vikariatet som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel för tiden 16.4 – 31.12.2018.
Läs mer om EU-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel ›
8.2.2018 - Budgetbeslut och det nordiska lagstiftningsarbetet på samarbetsministermöte
På torsdagen hölls det första nordiska samarbetsministermötet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 under ledning av Sveriges minister Margot Wallström. På agendan fanns beslut...
Läs mer om Budgetbeslut och det nordiska lagstiftningsarbetet på samarbetsministermöte ›
7.2.2018 - Åland välkomnar 14e mandat – ”Det bör gå till Åland”
Det är nu klart att Finland föreslås få ett 14e tilläggsmandat vid en omfördelning av platserna i Europaparlamentet. Ålands landskapsregering förutsätter därmed att Finland nu lever upp till sina...
Läs mer om Åland välkomnar 14e mandat – ”Det bör gå till Åland” ›
6.2.2018 - Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår tjänsten som rättssakkunnig vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Enheten för rättsliga och internationella frågor Enheten...
Läs mer om Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering ›
5.2.2018 - Central Baltic-projekt på Åland gör skillnad
I Contact Point Ålands nyhetsbrev nedan kan du läsa om vad som hände under 2017 och vad som nu är på gång. Jag intervjuar bland annat två personer som är projektledare på Åland: Kennet Lundström (fel...
Läs mer om Central Baltic-projekt på Åland gör skillnad ›
Publicerad 4.5.2015
Uppdaterad 1.6.2015