Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

27.2.2017 - Nyhetsbrev från Bryssel februari 2017
I denna upplaga av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om handelsavtalet mellan EU och Kanada, framtida regler för robotar och EU:s jordbrukspolitik.
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel februari 2017 ›
7.2.2017 - Nordiska Ministerrådets sekretariat söker seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om arbetsliv (Lediga jobb)
Tjänsten som seniorrådgivare är placerad inom avdelningen för kunskap och välfärd. Avdelningen har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom områdena arbetsliv, hälso- och...
Läs mer om Nordiska Ministerrådets sekretariat söker seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om arbetsliv ›
3.2.2017 - Frukostmöte på Ålandskontoret i Helsingfors
Det var ett positivt frukostmöte som hölls i morse på Ålandskontoret. Sammanlagt deltog tio tjänstemän från de olika ministerierna i mötet. Lantrådet Katrin Sjögren och riksdagsledamot Mats Löfström...
Läs mer om Frukostmöte på Ålandskontoret i Helsingfors ›
2.2.2017 - Mediebevakning under januari 2017
Fastlandet – skottdrama, båtskatt och social- och hälsovårdsreform Åland har fått synlighet i samtliga finländska medier under januari med sammanlagt 1295 träffar. I de digitala medierna förekom...
Läs mer om Mediebevakning under januari 2017 ›
23.1.2017 - Nyhetsbrev från Bryssel januari 2017
I januari månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om kommissionens Brexit-strategi, den italienska bankkrisen och det reviderade vapendirektivet. Du hittar även en presentation av Filip Nordlund,...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel januari 2017 ›
Publicerad 4.5.2015
Uppdaterad 1.6.2015