Flygbild över Ålands skärgård med en båt kryssandes in mot hamn

Åland och omvärlden

Som ett självstyrt örike har Åland en särskild position i såväl Finland som Norden och Europeiska unionen. Genom rätten till självstyrelse har vi i landskapet behörighet att stifta egna lagar och bestämma över förvaltningen inom många viktiga områden. Åland är genom internationella överenskommelser demilitariserat och neutraliserat. Det betyder att landskapet inte får befästas och inte användas för militära ändamål.

Relationerna med riket och Sverige

En god relation mellan Åland och riket gör att systemet med självstyrelsen fungerar bra och fortsätter att utvecklas. Även kontakterna med den svenska regeringen är goda. Många ålänningar väljer att studera vid svenska skolor, och Sverige är en viktig arena för många företag. Ålands landskapsregering och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Det nordiska samarbetet

Relationerna med övriga nordiska länder är naturligtvis också betydelsefulla för landskapet. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland som arbetar med att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Åland och EU

Inom den Europeiska unionen har Åland en särställning som bland annat innebär att landskapet står utanför EU:s skatteunion. Det märker du till exempel genom att det är tillåtet med försäljning av skattefria varor på färjor mellan Åland och andra EU-länder. Ålands särställning innebär också att det finns regler för vem som kan köpa mark och driva företag i landskapet.

Nyheter inom Åland och omvärlden

21.11.2017 - Kanslihandläggare vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet (Lediga jobb)
Ålands landskapsregering lediganslår tjänsten som kanslihandläggare vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Enheten för rättsliga och internationella frågor...
Läs mer om Kanslihandläggare vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet ›
6.11.2017 - Åland i fastländsk media under oktober 2017
Under oktober har Åland fått synlighet i samtliga fastländska medier med sammanlagt 1107 artiklar. I de digitala medierna förekom Åland i 563 artiklar och i de tryckta medierna i 544 artiklar....
Läs mer om Åland i fastländsk media under oktober 2017 ›
31.10.2017 - Nordiska rådets 69:e session öppnade i Helsingfors
På tisdagen började Nordiska rådets 69:e session i riksdagshuset i Helsingfors. Som andra dagordningspunkt stod de nordiska regeringschefernas Toppmöte där lantrådet Katrin Sjögren talade.
Läs mer om Nordiska rådets 69:e session öppnade i Helsingfors ›
30.10.2017 - Nyhetsbrev från Bryssel november 2017
Som bilaga hittar du ett färskt nyhetsbrev från landskapsregeringens EU-enhet i Bryssel. I denna upplaga av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om utstationering av arbetstagare, bekämpningsmedel...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel november 2017 ›
30.10.2017 - Ungdomens Nordiska Råd höll möte på Ålandskontoret i Helsingfors
Under helgen håller Ungdomens Nordiska Råd (UNR) sin årliga session i Helsingfors. På lördagen 28.10 höll Ungdomens Nordiska råd ett möte på Ålandskontoret i Helsingfors. Jannica Renman som är...
Läs mer om Ungdomens Nordiska Råd höll möte på Ålandskontoret i Helsingfors ›
Publicerad 4.5.2015
Uppdaterad 1.6.2015