Rektor sätter mössa på student vid studentdimission

Utbildning och lärande

Det åländska utbildningssystemet omfattar grundskola, gymnasieutbildning och folkhögskoleutbildning. I landskapet finns också yrkeshögskoleutbildning inom ett antal intressanta områden som till exempel sjöfart, vård och informationsteknik. På alla utbildningsstadier erbjuds vuxenutbildning.

Stöd för elever och studerande

Som elev eller studerande kan du få hjälp och stöd när det gäller inlärning, hälsa och trivsel. Stödet kan se ut på olika sätt och handla om allt från stöd- och specialundervisning till skol- och studerandehälsovård.

Livslångt lärande

Som vuxen har du alla möjligheter till ett livslångt lärande genom den omfattande fria bildningsverksamheten. Kurser, föreläsningar och studiecirklar ordnas bland annat genom Medborgarinstitutet, Arbetarnas bildningsförbund på Åland r.f. och Ålands bildningsförbund r.f.

För dig som är inflyttad till Åland ordnas sfi-utbildning på olika nivåer. Om du till exempel är arbetslös, vill omskola dig eller behöver utbildning för att upprätthålla yrkesskickligheten kan du ha nytta av den sysselsättningsfrämjande vuxenutbildningen. Det finns också möjlighet att genomgå en utbildning via läroavtal.

Behörigheter, erkännande och validering

Om du har studerat utomlands och söker ett arbete inom offentlig sektor kan du behöva ett beslut från landskapsregeringen om att din examen är jämställd med en åländsk eller finländsk högskoleexamen. Det är aktuellt när du söker en tjänst eller uppgift där behörighetsvillkoret är högskoleexamen på en viss nivå.

I landskapet finns möjlighet till validering som är en process där dina kunskaper och din kompetens kan erkännas genom strukturerad bedömning, värdering och dokumentation.

Ledning och tillsyn av skolor och utbildning

Ålands landskapsregering ansvarar för den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna och av utbildningen. Vi utvecklar verksamheten bland annat genom att utarbeta centrala mål- och styrdokument som till exempel läroplaner och läroplansgrunder, utfärda anvisningar och på olika sätt stöda kompetensutvecklingen hos skolpersonalen. 

Nyheter inom Utbildning och lärande

11.8.2016 - Kick-off för lärare inför det nya läsåret (Pressmeddelande)
Årets kick-off för åländska lärare och övrig skolpersonal fokuserar på temat entreprenöriellt lärande i undervisningen. Kick-offen är ett led i att inspirera och ge verktyg åt lärare på alla...
Läs mer om Kick-off för lärare inför det nya läsåret ›
5.4.2016 - Norden samlar effektiva modeller till studiegångar för nyanlända (Pressmeddelande)
De nordiska undervisningsministrarna möttes 5.4.2016 på Vetenskapscentret Heureka i Vanda i Finland. Den pågående flyktingsituationen påverkar alla de nordiska länderna. Undervisningsministrarna...
Läs mer om Norden samlar effektiva modeller till studiegångar för nyanlända ›
4.2.2016 - Landskapsregeringens utbildningspolitiska program Kompetens 2025- nu i ny förkortad version
Ålands Landskapsregering antog 26.6.2015 ett utbildningspolitiskt program, Kompetens 2025 - Utbildning för en hållbar framtid på Åland. Denna publikation beskriver programmet i en förkortad och...
Läs mer om Landskapsregeringens utbildningspolitiska program Kompetens 2025- nu i ny förkortad version ›
4.2.2016 - Patricia Bergroth - Årets pedagog (Pressmeddelande)
Patricia Bergroth från Strandnäs skola fick idag utmärkelsen Årets pedagog. Priset delades ut på seminariet Dialog på Alandica av minister Tony Asumaa.
Läs mer om Patricia Bergroth - Årets pedagog ›
9.9.2015 - Kartläggning av Elevers och studerandes hälsa och inlärning
Ålands landskapsregering beslöt i augusti 2014 att göra en kartläggning av stödfunktionerna kring de elever och studerande som har behov av stöd för sin hälsa och sin inlärning. Det huvudsakliga...
Läs mer om Kartläggning av Elevers och studerandes hälsa och inlärning ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 19.2.2016