Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

21.6.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
21.6.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
20.6.2018
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
20.6.2018
Allmänna byrån, Finansavdelningen
20.6.2018
Lagberedningen
20.6.2018
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
20.6.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
20.6.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
20.6.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
20.6.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
19.6.2018
Skogsbruksbyrån, Näringsavdelningen
19.6.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
19.6.2018
Inkomna ärenden
19.6.2018
Tjänstemannabeslut
19.6.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
19.6.2018
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
18.6.2018
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
18.6.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
15.6.2018
Lagberedningen
15.6.2018
Allmänna byrån, Regeringskansliet

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017