Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

24.2.2017
Inkomna ärenden
23.2.2017
Tjänstemannabeslut
23.2.2017
Inkomna ärenden
23.2.2017
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
22.2.2017
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
22.2.2017
Inkomna ärenden
22.2.2017
Tjänstemannabeslut
21.2.2017
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
21.2.2017
Inkomna ärenden
21.2.2017
Tjänstemannabeslut
20.2.2017
Tjänstemannabeslut
20.2.2017
Inkomna ärenden
17.2.2017
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
17.2.2017
Allmänna byrån, Finansavdelningen
17.2.2017
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
17.2.2017
Allmänna byrån, Finansavdelningen
17.2.2017
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
17.2.2017
Allmänna byrån, Regeringskansliet
17.2.2017
Inkomna ärenden
17.2.2017
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 11.11.2015