Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

27.4.2017
Allmänna byrån, Finansavdelningen
27.4.2017
Allmänna byrån, Finansavdelningen
26.4.2017
Inkomna ärenden
26.4.2017
Tjänstemannabeslut
26.4.2017
Allmänna byrån, Finansavdelningen
26.4.2017
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
25.4.2017
Inkomna ärenden
25.4.2017
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
25.4.2017
Lagberedningen
25.4.2017
Allmänna byrån, Finansavdelningen
25.4.2017
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
25.4.2017
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
25.4.2017
Tjänstemannabeslut
24.4.2017
Inkomna ärenden
24.4.2017
Tjänstemannabeslut
24.4.2017
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
24.4.2017
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
21.4.2017
Inkomna ärenden
21.4.2017
Tjänstemannabeslut
20.4.2017
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017