Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

22.6.2017
Allmänna byrån, Finansavdelningen
21.6.2017
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
21.6.2017
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
21.6.2017
Allmänna byrån, Finansavdelningen
21.6.2017
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
20.6.2017
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
20.6.2017
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
20.6.2017
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
20.6.2017
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
20.6.2017
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
20.6.2017
Inkomna ärenden
20.6.2017
Skogsbruksbyrån, Näringsavdelningen
20.6.2017
Tjänstemannabeslut
20.6.2017
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
20.6.2017
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
20.6.2017
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
20.6.2017
Allmänna byrån, Regeringskansliet
19.6.2017
Inkomna ärenden
19.6.2017
Tjänstemannabeslut
16.6.2017
Inkomna ärenden

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017