Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

19.4.2018
Redovisningsbyrån, Finansavdelningen
19.4.2018
Allmänna byrån, Regeringskansliet
19.4.2018
Inkomna ärenden
19.4.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
19.4.2018
Tjänstemannabeslut
19.4.2018
Lagberedningen
19.4.2018
Allmänna byrån, Finansavdelningen
18.4.2018
Allmänna byrån, Regeringskansliet
18.4.2018
Inkomna ärenden
18.4.2018
Allmänna byrån, Finansavdelningen
18.4.2018
Tjänstemannabeslut
18.4.2018
Allmänna byrån, Finansavdelningen
18.4.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
17.4.2018
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
17.4.2018
Lagberedningen
17.4.2018
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
17.4.2018
Inkomna ärenden
17.4.2018
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
17.4.2018
Allmänna byrån, Finansavdelningen
17.4.2018
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017