Alkohol

Behörigheten för beviljande av tillstånd för alkoholdrycker är delad mellan riket och Åland.

Tillstånd för detaljhandel

Statens ämbetsverk på Åland beviljar tillstånd för detaljhandel, för butiker med alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol. På Åland är det också Statens ämbetsverk som har i uppgift att övervaka alkoholreklam.

Statens ämbetsverk på Ålands webbplats
Telefon +358 18 635270, växeln

Tillstånd för alkoholservering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, handlägger tillstånd för och utövar tillsyn på serveringsställen, så som restauranger, krogar, pubar och caféer samt serveringsställen ombord på fartyg/färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet och som är registrerade på Åland.

Information om tillståndsansökan och alkoholservering ges av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

ÅMHM:s webbplats
Telefon +358 18 528600, växeln

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om alkohol

Här hittar du lagstiftning som berör bestämmelser gällande alkohol

  • Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen
  • Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol
  • Alkohollagen (FFS 1143/1994)
  • Förordning om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994)
  • Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994)

Ansvarsfull alkoholservering

Som en del av Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016 initierades år 2013 metoden ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-modellen på Åland.

Läs mer om Projekt ansvarsfull alkoholservering

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 22.11.2017