Alkohol

Behörigheten för beviljande av tillstånd för alkoholdrycker är delad mellan riket och Åland.

Tillstånd för detaljhandel

Statens ämbetsverk på Åland beviljar tillstånd för detaljhandel, för butiker med alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol. På Åland är det också Statens ämbetsverk som har i uppgift att övervaka alkoholreklam. För mer information och vid frågor om detaljhandelstillstånd eller alkoholreklam kontakta inspektör för konkurrens- och konsumentärenden vid Statens ämbetsverk på Åland:

Statens ämbetsverk på Ålands webbplats
Telefon +358 18 635270, växeln

Tillstånd för alkoholservering

Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, sköter tillstånd för serveringsställen som till exempel restauranger, krogar, pubar och caféer samt även för servering ombord på fartyg/färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet och som är registrerade på Åland. ÅMHM är tillsynsmyndighet enligt alkohollagen.

Serveringstillstånd krävs alltid för att få servera alkohol vid tillställningar dit allmänheten har tillträde. Du behöver också söka serveringstillstånd för en sluten tillställning om du ska ta betalt för alkoholdrycker.

Mer information om vad som gäller angående tillståndsansökan och alkoholservering kan du få via Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets miljöinspektör med ansvarsområde för alkohol och tobak:

ÅMHM:s webbplats
Telefon +358 18 528600, växeln

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om alkohol

Här hittar du lagstiftning som berör bestämmelser gällande alkohol

Ansvarsfull alkoholservering

Som en del av Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016 i det förebyggande arbetet av de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkohol och droger, införde Ålands landskapsregering Projekt ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-modellen på Åland.

Läs mer om Projekt ansvarsfull alkoholservering
 

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 2.12.2015