Pension för landskapsanställda och kommunala grundskollärare

Landskapsregeringen är en egen arbetspensionsanstalt. Landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställts före 1.1.2008 hör till landskapets pensionssystem.

Det är avtals- och pensionsbyrån vid finansavdelningen som handlägger pensionsansökningarna.

Följande pensioner kan sökas från oss:

  • Ålderspension
  • Partiell förtida ålderspension från 1.2.2017
  • Invalidpension/rehabiliteringsstöd (sjukpension)
  • Delinvaldpension/delrehabiliteringsstöd
  • Arbetslivspension från 1.2.2018
  • Familjepension (efterlevandepension)

Därtill kan rehabiliteringspenning sökas för yrkesinriktad rehabilitering (till exempel arbetsprövning).

Ansökningsblanketter finns under blanketter.

Pensionsinformation 1.1.2017 (pdf) finns under bilagor.

Landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställts 1.1.2008 eller senare är försäkrade i Pensions-Alandia.

 

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 23.3.2017